Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Exilul între pierdere şi recuperare identitară. De la Vintilă Horia la Marius Daniel Popescu

Autor:
Publicația: Cultură și identitate românească - Tendințe actuale și reflectarea lor în diaspora, Secțiunea Critică și istorie literară
ISBN:978-973-703-953-8
Editori:Ofelia Ichim; Luminița Botoșineanu, Daniela Butnaru, Marius-Radu Clim, Florin-Teodor Olariu, Elena Tamba
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The paper tries to valorise several literary reports with respect to exile from the point of view of the identity issue with emphasis to the dynamics of this phenomenon. Our area of application is constituted of three novels known in the European francophone zone, all signed by Romanian authors who lived, in different forms, spaces and ages, the experience of exile: Vintila Horia (God Was Born in Exile), Eugene (My Name) and Marius Daniel Popescu (The Wolf Symphony). Search of self favoured by removal from their country (estrangement), from their language and from their roots – the exile will significantly enrich this literature, whatever the ages and historical circumstances which determines this “removal” of identity.
Cuvinte-cheie:exile, identity, search, dynamics, novel, francophony
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

1Liliana FoșalăuMaurice Chappaz. Pour une poétique de l’espace identitairePhil. Jass., VI (1), 185-1932010pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: