Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Termeni şi contexte în presa economică

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 377
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The research taken hereby shows the general linguistic aspects of the economic terminology and focuses on the characteristics of this terminology. Our analysis of the economic terms has set its selection based on the English terms’ frequency in the texts from the specialized press and based on their representativeness in the conceptual hierarchy of economics. The strict extra-linguistic determination entails a more rigorous use of the economic terms, with definitions and inter-conceptual relations manifested at the level of the terminological density, which are rather high in texts of wider circulation.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
61Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: