Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Termenii cromatici ‘alb’ şi ‘negru’ în limbile română şi arabă: analiză contrastivă

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 303
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper mainly intends to focus on the use of Romanian and Arabic colour terms white and black, and to research them from the viewpoint of sociolinguistics and stylistics.
It also offers an inventory of contrastive connotations, and tries to explain how meanings of colours are identified in both languages.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: