Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Utilizări modale ale verbelor a fi și a avea (în limba română veche)

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 97
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present paper examines the modal uses of the verbs a fi “to be”, and a avea “to have” in old Romanian. The first part of the paper proposes an inventory and a structural analysis of the constructions in which these verbs appear as modal verbs. The syntactic approach of the complex predicate and the theory of the semantic changes of the modals (Sweetser 1990, Traugott 1989) represent the theoretical framework. The main idea is that the modal use of these two verbs is more frequent in modern Romanian than in old Romanian. Furthermore, there are structural differences between old and modern Romanian: old Romanian is represented by the INF and SUBJ structures, whereas modern Romania is represented by SUPIN structures. The diachronic data shows us that the deontic modality and possibility co-occur with the future meaning in similar contexts.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 10

22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
27Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
21Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: