Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ce ştim despre cauzele fonetice ale diftongării româneşti e > ea, o > oa

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 27
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The phonetic causes of the widely studied Romanian diphthogization e > ea, o > oa are insufficiently known. The reason is that phonetics studies and historical research are inexplicably kept apart. The paper critically reviews some traditional statements about the phonetic aspects of the Romanian diphthongization and is a plea for collaboration between diachronic linguists and phoneticians.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: