Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Graiuri românești din Transilvania

Autor:
ISBN:9736321495
Editura:Editura „Alma Mater”
Locul:Sibiu
Anul:

Citări la această publicație: 1

2Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].