Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

English Morpho-syntax. A view from Romanian

Autor:
Editura:Casa Editorială „Demiurg”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 0

Recenzii la această publicație: 1

Norbert Adrian PoruciucDiacronia, 15, A2092022pdf.ro
pdf.en

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].