Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Instruirea imaginației. Limba ca o tehnologie socială a comunicării

Autor:
Editura:Editura Universitaria
Locul:Craiova
Anul:

Coperta:

Instruirea imaginației

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].