Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dicționarul asociativ al limbii române. I. De la stimul la reacție

Autori:
Editura:Junimea
Locul:Iași
Anul:

Coperta:

Dicționarul asociativ al limbii române. Vol. I

Citări la această publicație: 1

Recenzii la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].