Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Considerații privind formarea timpurie a limbilor și caracterul specific al limbilor originale și închegate
  • Considerations concerning the First Formation of Languages and the Different Genius of Original and Compounded Languages

Autor:
Editura:Casa Editorială Demiurg
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].