Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Geneza culturii române moderne. Instituțiile scrisului și dezvoltarea identității naționale 1700-1900

Autor:
Editura:Editura Polirom
Locul:Iași
Anul:

Coperta:

Geneza culturii române moderne

Citări la această publicație: 1

Recenzii la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].