Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Istoria comicului românesc

Autor:
Editura:Editura Datagroup
Locul:Timișoara
Anul:

Coperta:

Istoria comicului românesc

Citări la această publicație: 0

Recenzii la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].