Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Influenţe franceze în opera lui Iancu Văcărescu. (pe baza traducerilor)

Autor:
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:

Coperta:

Influenţe franceze în opera lui Iancu Văcărescu

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].