Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studii bucovinene

Autor:
ISBN:978-973-168-583-0
Editura:TipoMoldova
Locul:Iași
Anul:

Coperta:

Studii bucovinene

Citări la această publicație: 1

0Luminiţa Ipate CășuneanuConstantin Morariu. Memorie şi istorieAUS, 34 (1), 205-2182020pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].