Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Twilight of the Scientific Age

Autor:
ISBN:9781612336343
Editura:BrownWalker Press
Locul:Boca Raton, FL
Anul:

Cuprins:

1. Leitmotiv
2. Some Highlights in the History of Natural Sciences
3. The Institutionalization of Science and Its New Socioeconomic Conditions
4. Knowledge
5. Orthodox and Heterodox Science
6. The Decline of Science
7. Philosophizing about Science
8. Nonsense and the Search for a New Humanity
• References
• Cited Names Index

Coperta:

The Twilight of the Scientific Age

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].