Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ficțiunea, lumile posibile și discursul indirect liber

Autor:
Editura:Studium
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 3

Recenzii la această publicație: 1

Mihaela MudureStudia UBB, XLVII (1-2)2002

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].