Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dublete morfologice substantivale în limba română actuală

Autor:
Editura:Editura Universitară
Locul:București
Anul:

Cuprins:

Introducere
I. Normă și uz
  1. Normele limbii române literare
  2. Greșeala – Abaterea - Tendința - Inovația
  3. Lucrările normative
II. Dubletele morfologice substantivale
  1. Dubletele morfologice substantivale
  2. Ce s-a schimbat și unde? Compararea celor două DOOM - observații pe litere
  3. Rezultatele obținute pe baza chestionarului
• Concluzii
• Anexe
• Bibliografie
• Note pentru cititor

Coperta:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].