Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mass-media: reprezentări sociale și stereotipuri. Societate, democrație, rol social

Autor:
Editura:Tritonic
Locul:București
Anul:

Coperta:

Citări la această publicație: 0

Recenzii la această publicație: 1

Armanda Ramona StroiaDiacronia, 3, A452016pdf.ro
pdf.en

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].