Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Good Natured. The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals

Autor:
ISBN:9780674356610
Editura:Harvard University Press
Locul:Cambridge, MA; London
Anul:

Cuprins:

Prologue
1. Darwinian Dilemmas
2. Sympathy
3. Rank and Order
4. Quid pro Quo
5. Getting Along
6. Conclusion
Notes

Coperta:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].