Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

How the Mind Works

Autor:
Editura:W.W. Norton / Penguin
Locul:New York / London
Anul:

Citări la această publicație: 2

1Alexandru Gafton
  • Organicitatea științei
  • The organicity of science
Diacronia, 2, A172015pdf.ro
pdf.en
0Dragoş AvădaneiBetween Chomsky and BRUTUS. Can Machines be Creative?AUI, LVII, 107-1212011pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].