Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dicționar comentat de cuvinte și expresii de origine biblică

Autor:
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].