Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dinspre obiectiv spre subiectiv: între inovare şi reluare. Aspecte ale romanului românesc interbelic

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 35-41
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The Romanian critics E. Lovinescu and G. Ibrăileanu, although opposite from the ideological point of view, express similar ideas referring to the theory and practice of the modern novel. Thus, both Lovinescu and Ibrăileanu emphasize the necessity of the objectivation process in the native literary prose by rejecting the melodramatic excesses or the tendentious presence of the author in the narrative text. The writer Camil Petrescu shares a similar vision with those two, although, for defining the same technique, he uses an opposite term. The author stresses the subjective side of the novelistic writings, by which, however, she does not understand a plaintive writing, but only an assumption of the fictional world created.
Cuvinte-cheie:objectification process, analysis, modernization, narrative techniques, subjectivity
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: