Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modele ale criticii literare postbelice. E. Lovinescu, G. Ibrăileanu, G. Călinescu

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 17-26
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This paper discusses the ways in which concepts elaborated in the interwar period by critics like E. Lovinescu, G. Ibrăileanu and G. Călinescu were utilized by post-war Romanian critics. They took over these concepts, partially changed their meanings, and included in them the particularities of a wholly new historical and cultural context than their original one, thus making them functional. The paper comments the points of view on the nature and functions of literary criticism emitted by Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Adrian Marino, Matei Călinescu, Nicolae Balotă, Virgil Ardeleanu, Mircea Martin, Cornel Regman, Toma Pavel and Mihai Ungheanu.
Cuvinte-cheie:post-war Romanian criticism, interwar models, criticism and literary writing, critical conscience
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: