Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studiile româneşti la Universitatea din Ljubljana, Slovenia

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (1), p. 281-283
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This article presents the history of the Romanian studies at the University of Ljubljana, Republic of Slovenia. The lectureship of Romanian language and civilization has existed for over 20 years and recently entered in the educational offer of the Department of Romance languages of the Faculty of Philosophy as an optional course in the frame of the Bologna process. There are presented the main achievements of the lecturers who have thought the Romanian language in Ljubljana, as well as the projects that are in progress.
Cuvinte-cheie:Ljubljana, Slovenia, Romanian language and civilization, projects, history
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: