Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Restructuring strategies as means of providing increased referentiality for the internal argument of the de-supine clause

Autori:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, XV (2)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:We analyse supines introduced by the complementizer de, regarding the syntax and interpretation of the internal argument (= IA). Syntactically, we focus on how the IA values its case feature. It is argued that complementizer de supine clauses are not homogeneous in this respect, but present three case-valuation strategies. In non-restructuring supines, the verb gets [uφ]-features by agreeing with the prepositional complementizer and subsequently licensing its IA. In restructuring supine clauses the case of the IA is valued by a functional head of the main clauses, the IA stays in the supine clause. Finally, in raising supines, the IA is licensed by a matrix functional head, but it overtly raises into the main clause. From an interpretative perspective, these three types of clauses differ regarding the semantic range of the IA; restructuring is a means of enlarging the range of available IA for the supine verb.
Cuvinte-cheie:de-supines, internal arguments, non-restructuring, restructuring, raising
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 2

7Alexandra Cornilescu, Ruxandra CosmaOn the functional structure of the Romanian de-supineKompl. Arg., 283-3362014html
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: