Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La Colonna Traiana nel pensiero politico e storiografico romeno

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (1), p. 173-186
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:In this article we discuss the opinions of the modern commentators of Trajan’s Column, historians and artists. In particular, we are interested in the comments to the very last scene that concludes the figurative narration of the second Dacian war. These comments vary according to the cultural and ideological background of the commentators. The main issue is the importance of the Roman and/or Dacian elements in the formation of the Romanian people. Most historians believed that Trajan’s Column could offer answers to this question.
Cuvinte-cheie:Trajan’s Column, Romanian historiography
Limba: italiană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Marinella LőrincziLa Colonna Traiana nel pensiero politico e storiografico romeno (II)Phil. Jass., VII (2), 323-3332011pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: