Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Towards a non-elliptical analysis of verbless relative adjuncts

Autori:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, XII (1)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper presents an analysis of a set of Romanian and French adjuncts which are usually referred to as elliptical relative clauses. Despite the resemblance they bear to non-restrictive partitive relative clauses, these adjuncts cannot be analyzed as elliptical relative clauses for both syntactic and semantic reasons. A non-elliptical analysis in a construction-based grammar is then provided, which crucially relies on the two notions of fragment and cluster.
Cuvinte-cheie:llipsis, fragment, relative clause, Romanian, French
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

20Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: