Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Valori poetice matriciale în poezia de limba română din Serbia – germinaţie şi disoluţie

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (1), p. 141-147
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Beside the word and the vegetal symbols, the water is a recurrent element in the poetry of Romanian language from Serbia, translating the reports of the Literary Anthropology with the space where the poets are living – representatives of a collective mentality – they are structured, in fact, on the coordinated double articulated, in two matrix of the word “home”; one articulated in the real space and the other, in the imaginary of the roots more or less distant. Germination and dissolution, life, crossing, death – the water accumulate an essential codification of the inaccessible transgressions to accessible space, accompanying great emotions in connection with the fundamental elements of life, mediating the celest with the earth, the material with the dream.
Cuvinte-cheie:water, germination, dissolution, collective mentality, Literary Anthropology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: