Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Some remarks on romanian reflexive verbs derived by the prefix în

Autor:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, X (1)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper discusses a small group of Romanian reflexive verbs, denominals derived by means of the prefix în, as well as a group of transitive verbs which are reflexivized. Their behaviour will be briefly considered. A search on the Internet has also been made alongside the dictionary study in order to gain an insight into the frequency of use of certain forms.
Cuvinte-cheie:denominal verbs, reflexives, reflexivization, unaccusativity
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: