Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Accentuation System of the Verbs with the Suffix -ėti in Standard Lithuanian

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (1), p. 83-87
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The accentuation of the fourth most productive verbal suffix -ėti in Standard Lithuanian is not settled. A specific type of accentuation (stress on the root or stress on the suffix) is determined by various phonetic, morphological, semantic, derivational factors. The majority of the verbs with the suffix -ėti have a stress on the suffix. This is the most popular pattern of accentuation of the verbs with the suffix -ėti, which are derived from nominal words. The stress on the root is characteristic of the majority of verbal derivatives with the suffix -ėti. Root accentuation verbs can be characterised by acute metatony, which originates due to the peculiarities of derivative semantics. There are also verbs in the standard language, which show variable pattern of accentuation – in such a case both variants of accentuation are recorded in dictionaries: stress on the root and stress on the suffix. In consideration of the requirements of systemisation and the tendencies of actual language usage, in 2005 the State Commission of the Lithuanian Language revised the accentuation norms of certain verbs with the suffix -ėti.
Cuvinte-cheie:suffixed verbs, accentuation norm, accentuation variants, acute metatony, morphological and semantic factors
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: