Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanistica la Universitatea din Zürich

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (2), p. 273-276
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:During the last ten years, the interest in the Romanian language and culture has continuously increased. This article offers a brief overview over the evolution of Romanian Studies at the University of Zurich in Switzerland in the last 50 years and informs about the new courses, didactic means and initiatives that reinforce the teaching activity in the Swiss academic environment.
Cuvinte-cheie:Romanian studies, academic courses, cultural activities, Zürich
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: