Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Das Bild der Zigeuner in Ion Budai-Deleanus Ţiganiada

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (2), p. 179-190
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Ion Budai Deleanu is a representative of the Romanian enlightenment and belongs to the so-called Latinists of Transylvania. His major work – the „heroic-comic epic” (he calls it „poem eroic-comic”) Ţiganiada – deals with the defensive struggle of the Romanian Prince Vlad Tepes against the Turks. The Gypsies of Wallachia find themselves in the crossfire and move Prince Vlad III Drăculea with concessions about settling down and supporting him in battle, in which he succeeds only partly, because the Gypsies support sometimes the Turks, sometimes the Romanians, which leads to comic situations.
Cuvinte-cheie:Romanian literature, allegory, lexical creativity
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

54Nicolae CartojanIstoria literaturii române vechi
Vol. I-III.
Minerva; Editura Fundației Culturale Române1980; 1996
24Ștefan CiobanuIstoria literaturii române vechiImprimeria Națională; Editura Eminescu1947; 1989

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: