Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Deixis și ambiguitate referențială în textul poetic

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, XLI (3), p. 187
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 1

1Rozalia Groza-ColciarPrezentul în discursul narativ al lui Max BlecherDR, s.n., V-VI, 1652000-2001pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].