Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mihail Sadoveanu şi revista „Însemnări Ieşene”

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (2), p. 57-61
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Although the “Însemnări ieşene” magazine did not have the impact of the magazines “Dacia literară” or “Convorbiri literare” in the national culture, it surely had a significant impact on the Romanian spiritual life from the first half of the XX-nd century.
An important role in the accomplishment of the magazine’s direction belonged to the writer Mihail Sadoveanu. Our study will focus mainly on Mihail Sadoveanu and his publications, particularly published in “Însemnări ieşene”; according to the purpose declared in its first number, this magazine wanted to be “a completely independent cultural magazine, regardless the social and political tendencies of that time”.
Cuvinte-cheie:reverberation, 24th June, notes, neologisms
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: