Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aparitia romanului romanesc. Puncte de vedere

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (1), p. 7-14
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:In this paper we discuss studies proposing theories of the Romanian novel genesis, implicitly or explicitly. Out of the existing research in our literature we have selected only those who express original and divergent viewpoints. Polyphonic nature of both literary history and theory of literature is provided by the presence of counterpoints that energize speeches, freeing them from the tyranny of immutable truths. We presented and commented contrastive theoretical researchers of Paul Cornea, Anton Cosma and Dan Mănucă.
Cuvinte-cheie:novel, genesis of the novel, Romanian novel
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Ludmila BranişteDimitrie Bolintineanu as the Creator of Sentimental Romantic NovelPhil. Jass., X (1 supl.), 285-2972014pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: