Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etnogeneza moldo-vlahilor şi întemeierea voievodatului Moldovei în poemul dramatic Steaua zimbrului de Valeriu Anania

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, V (2), p. 7-20
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:In Steaua zimbrului (The Star of the Bison) (1971) one notices the extremely hazardous ambition to explain both the modality of the configuration of a myth (read of the legend) reconfiguration of the data of the historical fact and the reasonable mechanisms which determined the demythologizing of another fairy-tale and its introduction into the extreme data (delimited and limitative) of the historical fact. To integrate both the rational and the irrational into a historical reality in a dramatic poem, in spite of the many inclinations towards myth, and especially to challenge the artistic expression of two totally opposed processes, birth and the suppression of “the germinal metaphor”, represents an excessive task, the author betraying himself with his own instruments.
Cuvinte-cheie:bison, history, legend, Moldavia, myth
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: