Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Gelebte und erlebte Vielsprachigkeit und ihre Auswirkungen

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, V (1), p. 195-205
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The author of this study was born in the Banat and grew up there in a multilingual surroundings. For decades he has been working at the Institut of Romanistik at the University of Vienna.
In this study he documents the existing ethnic variety and diversity of languages in the western part of the Banat by using paradigma of different historical periodes of the Banat. He refers to the phonetic-phonological as well as to the lexical interferences within dialectology and within the standard language.
Cuvinte-cheie:the Banat, interethnic relations, oral history, cultural biographies
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: