Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Oraşul Iaşi la 1900. O perspectivă culturală

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IV (2), p. 267-274
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This conference offers a minute analysis of many aspects that create a perspective on what the city of Iaşi could offer towards the beginning of the 20th century: social, cultural, economic, political elements – all together built a complex chapter of Romanian history.
Cuvinte-cheie:history of the city of Iasi, Romanian culture, Romanian newspapers
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: