Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The absurd of modern life – the interface between two different literary identities: Samuel Beckett and Octavian Paler

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IV (2), p. 217-220
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Les deux écrivains, exponents majeurs du modernisme dans la littérature, appartiennent à des époques et à des cultures différentes. Malgré tout, ils explorent un thème commun – l’absurd de l’existence humaine dans la société contemporaine. En attendant Godot ou attendant un train dans la gare est une et la même interface de l’angoisse existentielle.
Cuvinte-cheie:comparative study, absurd, human existence, existential anguish
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: