Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Francis Ford Coppola and Mircea Eliade, an exceptional tandem – a view from Romania

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IV (2), p. 207-216
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Le film de Francis Ford Coppola après le texte de Mircea Eliade, Tinereţe fără de tinereţe représente, indiscutablement, un moment de référence dans le domaine de la réception de l’œuvre de l’écrivain roumain dans les divers langages : œuvre lyrique, film, art dramatique, jazz, téléfilm. Le film de F. Coppola se constitue dans une vraie réalisation didactique après l’œuvre de Mircea Eliade et, en même temps, dans un point de référence pour tous ceux qui veulent adapter les textes de l’écrivain roumain dans les autres langages.
Cuvinte-cheie:Coppola, Eliade, movie, adaptation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: