Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ovidiana. Un traducător uitat: C. I. Săvescu

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IV (2), p. 39-45
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:La réception de l’oeuvre de Ovide dans la littérature roumaine descend vers le XVI-ème siècle. Les traductions de Cezar Iuliu Săvescu (1860-1903) représentent une étape notable de la valorisation de l’œuvre d’Ovide dans l’œuvre d'un poète roumain romantique et symboliste. En sélectant des élégies érotiques similaires à son tempérament, c’est-à-dire, Amores III, 7 et III, 82, il interprète l’originel latin ad sensum, nu ad verbum, utilisant un mètre modern et un langage poétique polyphonique. Par ses traductions oubliées il est un précurseur de grands traducteurs d’Ovide du XX-ème siècle, lorsque la réception d’Ovide en Roumanie fait des pas importants pour la synchronisation avec les grandes cultures européennes.
Cuvinte-cheie:Greco-Latin culture, poetic language, metrics, translation/traductology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: