Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ein Beitrag zur Geschichte der Faust-Übersetzungen: Dan Mănucă

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IV (1), p. 275-283
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:In an article referring to Lucian Blaga’s and Ştefan Augustin Doinaş’ translations of Faustus into Romanian (see Windisch 2005) I tried to explain the importance of these translations to the German readers who do not know Romanian too well. In my contribution I stressed the linguistic compatibility of those translations. Afterwards I found out by chance about a former translation, namely Nicolae Skeletti’s (1835-1872). Unfortunately I did not have access to it. Reading Dan Mănucă’s work (Mănucă 1999) I received a lot of information about Vasile Pogor’s (1833-1906) and Nicolae Skeletti’s efforts of translating Goethe’s outstanding work. Unfortunately the two Romanian variants were not finished so they may be considered only a “pre-history” of Faustus’ translations compared to the complete and accurate translations written by Blaga and Doinaş.
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: