Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Didactique des langues modernes et du roumain langue étrangère dans l’enseignement supérieur. Harmonisation avec la politique linguistique européenne

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, LI-LII, p. 111
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Romanian as a Foreign Language and the Common European Framework of Reference] The aim of the current article is to present and evaluate the state of art of the project AutoDidact, developed by the “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca. The main objective of the project is to adapt language learning in Romania to the new European language policies. It represents a new trend in Romanian language learning that combines technologies from IT and multimodal learning materials and offers students the opportunity to study in a different, challenging, and multicultural environment.
Cuvinte-cheie:Common European Framework, language didactics, language learning, Romanian as a foreign language, AutoDidact
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: