Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dan Mănucă, literatura şi ideologia

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IV (1), p. 257-260
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Unlike other so-called critics or literary historians, Dan Mănucă is really preoccupied by the text analysis and its synthesis using several perspectives. Among them we can mention the link to the historical and the political context, the geopolitics, in a large sense of the word. One of his latest books, Literature and ideology, is centered on the sensitive relation between these two factors (mentioned in the title) that have a large influence on Romanian literature in general.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: