Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Generaţia – „o ficţiune necesară”

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 22 (1), Secțiunea Exegesis, p. 85-90
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:In order to establish a standard the concept of generation has created enough suspicion amongst theorists especially because of the inevitable ingnorance towards the individual profiles. Regarding the Romanian concept it imposed itself almost evidently as it hasn't been subjected to serious questioning or theoretical debates, despite the fact that there were theorists trying to contest the tendency of importing concepts and creating new theories that will impose even in the injured Romanian literary field.
Cuvinte-cheie:Generation, concepts, theoretical debates, illusion
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

2Mircea A. DiaconuAtelierele poezieiEditura Fundației Culturale Ideea Europeană2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: