Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Teresa Ferro (1956-2007)

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (1), p. 285-287
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Cet article, un remember dédié à Teresa Fero, éminent professeur universitaire, met en évidence son admirable dévouement pour l’étude du roumain, sa passion constante pour la langue et la culture roumaines.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: