Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Construire et exploiter un corpus oral de situations de dégustation : l’exemple D’OenoLex Bourgogne

Autori:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (4), p. 157
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [Building and working with a spoken corpus of wine tasting situations: the OenoLex Burgundy project.] This paper aims to discuss the problems encountered while building a corpus of spoken interactions in wine tasting situations. Section 1 presents the context of the research and the goals of the project. Section 2 sketches the research questions and the aims of the paper. Section 3 introduces our understanding of specialized communication and how it can be applied to wine discourse. Section 4 presents the position of the collected data in terms of proximity and distance. Section 5 discusses the first results of the empirical research.
  • [Construirea şi exploatarea unui corpus oral în situaţii de degustări de vin : proiectul OenoLex Bourgogne.] Acest articol propune discutarea problemelor întâlnite în construirea unui corpus plecând de la interacţiuni directe în situaţii concrete de degustări de vin. Prima parte prezintă contextul cercetării şi scopurile proiectului. Partea a doua schiţează întrebările cercetării şi obiectivele articolului. A treia parte vorbește despre înţelegerea comunicării specializate şi cum poate fi aplicată aceasta în discursul vinului. Partea a patra prezintă poziţia datelor colectate în termeni de proximitate şi distanţă. Partea a cincea se concentrează asupra primelor rezultate ale cercetării empirice.
Cuvinte-cheie:
  • Specialized communication, corpus, oral interactions, oenology
  • Specialized communication, corpus, oral interactions, oenology
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: