Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les interactions en tandem : corpus oraux par et pour les apprenants

Autori:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (4), p. 115
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [Tandem interactions: an oral corpora with and for learners.] In this article we present the tandem project in Romanian and French which was initiated by the University of Medicine and Pharmacy of Cluj in cooperation with other universities in Cluj or from abroad. We focus our attention on the oral corpus which was realized during this project, by presenting the recording methods, the types of oral production, the participants, etc. Finally, we conclude upon the exploitability of these oral data by the research domains which deal with the learning and teaching of the two languages in question in particular and with the learning of the two languages in general via the method of tandem.
  • [Corpusuri orale de interacțiuni în tandem între studenți.] În acest articol ne propunem să prezentăm un proiect de tandem inițiat de Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj în colaborare cu alte universități din Cluj și din străinătate. Ne concentrăm atenția asupra corpusului oral care a fost realizat în cadrul acestui proiect, prezentând metodele de înregistrare, tipurile de interacțiune orală, participanții, etc. În final, ne oprim asupra exploatabilității acestei baze de date orale pentru domeniile de cercetare legate de învățarea și predarea celor două limbi în cauză, în particular, și de învățarea limbilor străine prin metoda tandemului, în general.
Cuvinte-cheie:
  • tandem, oral corpora, French L2, Romanian L2, bilingualism, language learning
  • corpus oral, tandem, franceză L2, româna L2, bilingvism, învăţarea limbilor străine
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: