Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Doit-on annoter les particules discursives (PDi) comme « noyaux associés » ? – Statut et propriétés syntaxiques de quelques PDi et étude du mot « genre » à l’oral

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (4), p. 31
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [Discursive particles should be annotated as adjacent core units? Status and syntactic features of some discursive particles, and a study of the word “genre” in spoken language.] Using the macrosyntactic approach of the Aix School of Linguistics, the author proposes that discursive particles should be integrated as adjacent core units (ad-noyaux), together with the core units (noyaux), in the structure of the spoken discourse units. The macrosyntactic construction is called ilocutory unit. Based on oral corpora, the study shows the behaviour of discursive particles in interaction, bringing new elements for the description of language functioning and possible applications for natural language processing.
  • [Particulele discursive trebuie notate ca unităţi asociate? Statut și proprietăţi sintactice ale unor particule discursive și studiu asupra cuvântului „gen” în discursul oral.] Din perspectiva macro-sintaxei Şcolii de la Aix, autoarea propune ca, în structura unităţilor proprii discursului oral, « particulele discursive » (PDi) să fie integrate ca « ad-noyaux », alături de unităţile centrale (« noyaux »). Construcţia macrosintactică este numită unitate ilocutorie (UI). Bazându-se pe corpusuri orale, studiul arată comportamentul PDi în interacţiune şi doreşte să aducă elemente noi atât pentru descrierea funcţionării limbajului în general, cât şi pentru posibile aplicaţii TAL.
Cuvinte-cheie:
  • macrosyntax, discursive particles, pragmatic values, ilocutory unit, oral corpora annotation
  • macrosintaxă, particule discursive, valori pragmatice, unitate ilocutorie, adnotare corpus oral
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: