Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Répétition lexicale et variation constructionnelle dans le discours oral spontané

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (4), p. 11
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [Lexical repetition and constructional variation in spoken discourse.] This contribution questions the process of structural emergence in interactional context. From a usage-based constructional grammar background, we analyse syntactic figures in oral discourse in order to establish their constructional « value ». Our aim is to gain an integrated view of frequency in discourse,i.e. including phenomena due to real-time elaboration such as different types of repetition. The study is based on a subset of data from a ninety-hour corpus of spoken French, gathered from therapeutical interaction.
  • [Repetiție lexicală și variație construcțională în discursul oral spontan.] Această contribuție aduce în discuţie procesul de emergență a structurilor în context interacțional. Pornind de la principiile gramaticii construcțiilor, bazată pe întrebuințări ale limbii, analizăm figuri sintactice produse în discursul oral, cu scopul de a determina „valoarea” lor de construcție. Obiectivul nostru este să obținem o viziune integrată a frecvenței în discurs, inclusiv a fenomenelor ce se datorează elaborării în timp real, precum diferitele tipuri de repetiții. Studiul este bazat pe un subset de date extrase dintr-un corpus de nouăzeci de ore de franceză vorbită, compus din interacțiuni verbale din cadrul unor sesiuni de psihoterapie.
Cuvinte-cheie:
  • construction grammar, repetition, argumentation, macro- and microsyntax, interaction
  • gramatica construcțiilor, repetiție, argumentare, macro- și microsintaxă, interacțiune
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: